Μπάρα

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Διακριτικά Βαθμών Προσωπικού ΠΝ

Διακριτικά Βαθμών Αξιωματικών

 


Ναύαρχος Αντιναύαρχος Υποναύαρχος Αρχιπλοίαρχος

Πλοίαρχος Αντιπλοίαρχος Πλωτάρχης

Υποπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Σημαιοφόρος
     
     

Διακριτικά Βαθμών Ανθυπασπιστών / Υπαξιωματικών

 


Ανθυπασπιστής Αρχικελευστής Επικελευστής Κελευστής Δίοπος Ναύτης
ΣΜΥΝ
ΣΜΥΝ
ΣΜΥΝ
ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ
ΕΜΘ-ΕΠΟΠ
ΕΜΘ-ΕΠΟΠ
ΕΜΘ

ΕΠΟΠ


ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Διακριτικά εφέδρων Αξιωματικών / Υπαξιωματικων / Ναυτών

 


Σημαιοφόρος ΣΕA Έφεδρος Κελευστής (Έχει καταργηθεί) Στρατεύσιμος Δίοπος  Ναύτης 
        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου