Μπάρα

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Σκοπός του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.
  • Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» (ΕΛ.ΙΝ.Ι.Σ.» , είναι πολιτιστικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  • Σκοπός του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» είναι η ενθάρρυνση και η προαγωγή της έρευνας και της µελέτης επί θεµάτων αναφερόμενων στη ναυτική ιστορία και παράδοση, η προβολή και η διάδοση της ως άνω ιστορικής γνώσης καθώς και η διάσωση σχετικών τεκμηρίων.
  • Μέσα για την επιτυχία του σκοπού του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» είναι ιδίως :
α. Η οργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων, όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια,
β. Οι ενημερωτικές εκδόσεις, όπως ενδεικτικά βιβλίων, μονογραφιών, μελετών, περιοδικών, λευκωμάτων, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή,
γ. Η οργάνωση ερευνητικών και μελετητικών ομάδων, καθώς και ομάδων εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη ή/και εξωτερικοί ειδικοί συνεργάτες και φίλοι,
δ. Η άντληση πάσης φύσεως στοιχείων και προσωπικών μαρτυριών πάνω σε γεγονότα της Ναυτικής Ιστορίας και Παράδοσης,
ε. Η συνεργασία, στο πλαίσιο αμοιβαιότητας, µε παρόμοια σωματεία, οργανώσεις, ιδρύματα και κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
στ. Η συμβολή στο έργο των Ναυτικών Μουσείων, των Ναυτικών Ομίλων, των Ναυτικών Εκδόσεων και των πάσης φύσεως φορέων ημεδαπής και αλλοδαπής όταν αυτό είναι συναφές με τον σκοπό του Ινστιτούτου.
ζ. Η συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα, η δημιουργία και προκήρυξη υποτροφιών στον τομέα της έρευνας και μελέτης της ναυτικής ιστορίας και παράδοσης,
η. Η αναζήτηση, διάσωση, προστασία μελέτη και αξιοποίηση πάσης φύσεως αρχειακού υλικού ή κειμηλίου που ανήκει στην ιστορική ναυτική κληρονομιά και παράδοση της χώρας, σε συνεργασία με τους εκάστοτε κατάλληλους φορείς.


Κατά την πρώτη συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου του νέου ΔΣ πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την διαμόρφωση της σύνθεσής του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.


Η σύνθεση πλέον του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
Μετά τις αρχαιρεσίες της 17ης Φεβρουαρίου 2019 το Ινστιτούτο διευθύνεται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο:
 

Πρόεδρος: Μαζαράκης – Αινιάν Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Τσιαντούλας Λεωνίδας

Γενικός Γραμματέας: Καθρέπτας Αριστείδης

Ταμίας: Μπαλόπουλος Δημήτριος

Μέλη:

Εμίλιο – Ιωαννίδου Κρίστυ, Λειβαδάς Γεράσιμος, Μαραγκουδάκης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη:

Κόντες Θεόδωρος, Καπετανάκης Παναγιώτης, Τσουτσάνης ΓεώργιοςΗ θητεία του ΔΣ είναι 4 ετής
 
 
Τα γραφεία του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. ευρίσκονται προσωρινα στην οδό Φίλωνος 86, Πειραιάς 185 36 (3ος όροφος).
Είναι ανοικτά για το κοινό Τρίτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00, κατόπιν προσυνεννόησης. 
Τηλέφωνο: 6983491001 (προσωρινό)
e-mail: info@elinis.gr
http://elinis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου